****GRONLUNDS BLOGG****

-det går bra nu....

Kategori: Natur

... säger fiskarna, alltså människosläktet fiskarna, inte de som lever under ytan.
Konstiga sorter de landar nere i byn dessa entusiaster och regelverket runt kustfisket är otroligt reglerat men jag är inte säker att alla bryr sig.
 
De härunder är de fiskar som tydligen går att äta och som gladligen fångas av de glada amatörerna
Minimimått:
Lax                      60 cm
Öring                   50 cm 
Gädda                 40 cm 
Gös                     40 cm 
Torsk                  38 cm 
Skrubba              23 cm 
Rödspätta            25 cm 
Slätvar                30 cm 
Piggvar                30 cm
 
Det finns tydligen arter som är fredade också:
"Det är förbjudet att fiska fredade arter: Havsnejonäga, småfläckig rödhaj, brugd, sillhaj, slätrocka, kangrocka, majfisk, stakstill, blåfenad tonfisk samt ål".
 
Många konstiga arter, "småfläckig rödhaj"... hmm, slutbadat där... för en som kommer från norra delen av riket och mest känner till Gädda, Abborre och Mört!
 
God morgon Sverige, fisk är nyttigt sägs det...
Hmmm Emoticons