****GRONLUNDS BLOGG****

Urban exploration!

Kategori: Urban Exploration

 
Ny trenden, massor av utövare och nu har jag också provat på! Så här kan man beskriva det:

Typiska besöksmål för UE är övergivna byggnader, fabriker, bergrum, tunnelsystem och liknande som inte längre anses ha något ekonomiskt värde, men man utforskar även icke övergivna verksamheter som till exempel nerlagda fabriker och militära anläggningar. Genom att fråga äldre personer i lokalbefolkningen kan upptäckarna hitta besöksmålen och även få tips om var ingångarna befinner sig.

Många UE-utövare fotograferar de miljöer de tar sig till och lägger upp bilderna på Internet, vilket bidrar till att inspirera andra grupper av UE-utövare. 

Mitt första mål blev Allgunnen bokbinderi i Högsby kommun, nära Oskarshamn när jag ändå var där. Bokbinderier ökade kraftigt i antal särskilt under senare hälften av 1800-talet och var från början helt hantverksmässiga för att under mitten av 1950-talet bli automatiserade. Enligt folksägnen ska detta bokbinderi vara från 1867.

                                                                        

 Historien bakom detta bokbinderi finns det inte mycket dokumenterat om utan det är som om det fallit i glömska. Vad man kan läsa sig till är att det var fortfarande live år 1940 och då fanns aktier för ett värde av 300 kr i bolaget.

 
 
 
Alla maskiner gick på remdrift från "pumphuset" i nästa bild, och förmodligen var det från början
en ångmaskin som drev remmarna, därav den höga skorstenen. 
 
 
Maskinhuset/Pumphuset eller vad det kallades var en central byggnad och det är väl inte så konstigt
om det var det som med remdrift drev alla maskiner. Flaskan i bild?, kan ha varit nån typ av "klister" som smordes in på remmarna för att få bättre fäste, illa luktade det i varje fall.
 
 
God morgon Sverige, många ödeställen kvar i Skåne att utforska!
 
Messenger - Emoticons - 1507119